„Ve Velké Británii, USA či Kanadě sepíše závěť více než polovina obyvatel.“


Darování ze závěti – fakta a mýty

  • Někteří lidé mají pocit, že na dobročinné organizace mohou ve své závěti pamatovat pouze hodně bohatí lidé. Ve skutečnosti tomu tak není. V mnoha státech Evropy je tato forma daru zcela běžná a malý nebo velký dar ze závěti poskytují tisíce lidí. Řadu dárců a dárkyň ze závěti máme i v Čechách a na Moravě. Pokud máte chuť, můžete se seznámit s příběhy některých z nich a možná se jimi i inspirovat.
  • Pokud nemáte tvz. dědice ze zákona (děti, manželku/manžela, rodiče či další příbuzné) a nezanecháte závěť, dětí po vás stát. Ročně tak stát získá majetek v hodnotě téměř tří set milionů korun. I v případě, že tzv. dědice ze zákona máte, vždy máte možnost s určitou částí svého majetku naložit svobodně, dle vlastního uvážení. 
  • Vzhledem k rozdílnému právnímu prostředí je v řadě zemí mnohem častější, že lidé sepisují závěť, ať již s nebo bez dobročinného odkazu. Například v Anglii, USA či Kanadě sepíše závěť více než polovina obyvatel. Počet sepsaných závětí ale stoupá i v České republice. V roce 2015 sepsali notáři zhruba 17 300 závětí, v roce 2023 to bylo již téměř 30 000. Podobně stoupá také počet dobročinných závětí ve prospěch organizací sdružených v Koalici pro snadné dárcovství.
  • Češi patří mezi štědré dárce, minimálně jednou ročně přispívá na charitu zhruba polovina obyvatel  (celkem za rok 2022 darovali individuální dárci neziskovým organizacím více než 3 mld Kč)
  • V demokraciích západního typu je majetek a prostředky nabyté ze závětí běžným zdrojem příjmu neziskových organizací. Například ve Velké Británií či v Holandsku tvoří příjmy ze závětí více než čtvrtinu veškerých příjmů, které dobročinné organizace získávají od soukromých dárců (jednotlivců, firem apod.), v Rakousku je to více než deset procent.
  • Nejčastějšími klienty notářských kanceláří za účelem sepsání závěti jsou lidé starší 50 let. Stále větší zájem je však i mezi mladými a úspěšnými podnikateli – ti se o svůj majetek chtějí postarat třeba před cestami do nebezpečných zemí. Další často zastoupenou skupinou jsou pak bezdětní manželé, kteří nechtějí, aby spolu s druhým manželem dědili vlastní rodiče a v neposlední řadě také nesezdané páry s vlastními dětmi, které chtějí zajistit svého partnera, jelikož ten by v případě jejich smrti nedědil, protože vše by dědil společný potomek.  
  • Dle výzkumu, který Koalice za snadné dárcovství realizovala v roce 2023 na reprezentativním vzorku on-line populace České republiky, pouze polovina lidí odmítá myšlenku na to, že by část svého majetku mohli věnovat na dobročinnost. Pro druhou polovinu respondentů je to ve většině případů myšlenka nová, kterou ale považují za hodnou zamyšlení. Výrazná většina lidí si se závěťmi spojuje posílení jistoty. Více než 80 % lidí věří, že sepsáním závěti si člověk zajistí, že jeho či její majetek připadne tomu, komu on/a sám/a chce, pro více než 70 % lidí představuje závěť způsob, jak se vyhnout sporům mezi pozůstalými. Shrnutí hlavních poznatků z výzkumu najdete zde.

Podrobné informace o závětech a závěťovém dárcovství najdete v naší publikaci Závěť pomáhá.

Pokud raději posloucháte, než čtete, doporučujeme vám následující dva rozhovory na téma závěťového dárcovství:

Průzkumy a analýzy

O koalici Za snadné dárcovství [ke stažení ve formátu pdf]