„58 % českých seniorů považuje pomoc formou daru ze závěti za správnou. Zdroj: Hloubkové rozhovory se 160 seniory.“


Pomáháte za života, pomáhejte i po něm.
Je to přirozená cesta, jak pokračovat v dobrých skutcích.

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu i své blízké. Navíc můžete díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace.

Je jen na vás, kde chcete nejvíce pomoci. Díky vašemu daru toho můžete dokázat ještě hodně. Můžete vykouzlit úsměvy na tvářích dětí, které si zaslouží lepší domov i vzdělání. Můžete pomoci přírodě a zachovat ji pro další generace. Můžete pomoci budovat občanskou společnost, hájit lidská práva a mnoho dalšího.

Zamyslete se nad tím, která dobročinná organizace vás oslovila svojí činností, nebo kterou jste někdy podpořili. Možná ji najdete v seznamu členů koalice Za snadné dárcovství. Pokud se rozhodnete darovat, kontaktujte vybranou organizaci. Buďte si jistí, že váš dar přijme s vděkem. I malý dar může mít velký smysl.

 

Sepsání závěti není nic složitého. V sekci Jak sepsat závěť najdete potřebné informace a budete schopni se snadněji rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat. Zaznamenali jsme i nejčastější otázky, kde naleznete odpověď na vaše případné dotazy.

Proč sepsat závěť

Existuje mnoho dobrých důvodů …

    • Předejdete případným sporům ve své rodině.
    • Ulehčíte rozhodování svým blízkým. Každému darujete přesně to, co chcete, aby po vás zdědil.
    • Uchráníte svůj majetek pro své blízké nebo přátele.
    • Nadobro uděláte ve věcech svého dědictví jasno.
    • I třeba jen malý dar dobročinné organizaci vás pozitivně naladí, protože budete mít jistotu, že pomůžete tam, kde je to podle vás nejvíce třeba.

Pokud uvažujete o tom, že do své polední vůle zahrnete i dobročinnou organizaci, stačí ji kontaktovat a ona vám poradí, jak dále postupovat.

Jak sepsat závěť

I když se jedná o relativně jednoduchý úkon, je vždycky dobré poradit se s notářem. Níže najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc.

Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti. Více o Závěti.

Dědickou smlouvou můžete věnovat celý majetek nebo jeho část člověku nebo organizaci, s kterými smlouvu uzavřete. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem.  Více o Dědické smlouvě.

Můžete nařídit svému dědicovi, aby z dědictví někomu dal peníze nebo jinou věc menší hodnoty (řádově tisíců až desetitisíců Kč). Nejste-li si jistí, zda je odkaz vhodný, poraďte se třeba s organizací, které chcete věnovat. Více o Odkazu.

Kompletní informace k sepsání závěti naleznete zde.

 

Příběhy dárců

Dar ze závěti domovu Sue Ryder

Paní Antonie Heřmanová odkázala spolu se svým manželem Lvem Heřmanem finanční dar Domovu Sue Ryder ve výši 773.860 Kč. Heřmanovi byli první manželskou dvojicí, která přišla žít do Domova Sue Ryder v roce 2000. Patřili mezi několik válečných veteránů, o které Sue Ryder v té době pečoval. V roce 2001 pan Heřman v Sue Ryder zemřel. Paní Antonie na něj dlouho vzpomínala. V Domově Sue Ryder žila celých 11 let, až do března 2011, kdy zemřela. Heřmanovi zůstali bez dětí. O jejich sepsané závěti věděla pouze tehdejší sociální pracovnice, která ji uložila do trezoru. Závět byla otevřena až po smrti paní Heřmanové, kdy jsme se dozvěděli o významném finančním daru pro Domov Sue Ryder. Pro paní Antonii se stal, díky přístupu pečovatelů a poskytnuté laskavé péči, Sue Ryder druhým domovem. Mohl to být jeden z důvodů, proč paní Heřmanová odkázala Domovu Sue Ryder dar ze závěti.

Manželé Heřmanovi byli nominováni na cenu VIA BONA 2015, www.cenaviabona.cz

priběh Sue Ryder

foto: archiv Domova Sue Ryder

 

Darovaný dům pomáhá Člověku v tísni pomáhat

Pan Žofka podporuje pravidelně práci Člověka v tísni a v průběhu let se mezi dárcem a obdarovaným vytvořil takový vztah, že se nám pan Žofka rozhodl darovat činžovní dům na Žižkově. „Původně uvažoval o závěti, ale nakonec se rozhodl zbavit se povinnosti správy tohoto majetku a daroval nám činžovní dům již za života. Při podpisu darovací smlouvy se mu trochu třásla ruka, a když byly oficiality ukončeny, začal se usmívat a řekl nám, jaká je to pro něj úleva, že to má pro sebe vyřešené,“ vzpomíná Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni. „Jedná se o největší jednorázový dar, jaký jsme kdy v historii od jednotlivce obdrželi, protože hodnota domu je přes 20 milionů korun. Dům teď spravujeme a z výtěžku z nájmu pomáháme lidem v tísni,“ doplnil Vyhnálek.

Přečtěte si další příběhy dárců >>

Darovaný dům

foto: archiv ČvT

Mýty a fakta

Mýtus:  „Hned jak napíši závěť, umřu.“
Fakt: Naopak. Lidé, kteří sepíší závěť, se v průměru dožijí vyššího věku.

Mýtus: “Darovat ze závěti si můžou dovolit jen bohatí.”
Fakt: Darovat může každý. I malý dar má smysl.

Mýtus: „Sepsání závěti je složité a drahé.“
Fakt: Sepsání závěti je jednoduchý úkon bez velkých nákladů.

Více o  mýtech najdete zde >>