„58 % českých seniorů považuje pomoc formou daru ze závěti za správnou.“


Pomáháte za života, pomáhejte i po něm.
Je to přirozená cesta, jak pokračovat v dobrých skutcích.

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu i své blízké. Navíc můžete díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace.

Je jen na vás, kde chcete nejvíce pomoci. Díky vašemu daru toho můžete dokázat ještě hodně. Můžete vykouzlit úsměvy na tvářích dětí, které si zaslouží lepší domov i vzdělání. Můžete pomoci přírodě a zachovat ji pro další generace. Můžete pomoci budovat občanskou společnost, hájit lidská práva a mnoho dalšího.

Zamyslete se nad tím, která dobročinná organizace vás oslovila svojí činností, nebo kterou jste někdy podpořili. Možná ji najdete v seznamu členů koalice Za snadné dárcovství. Pokud se rozhodnete darovat, kontaktujte vybranou organizaci. Buďte si jistí, že váš dar přijme s vděkem. I malý dar má velký smysl.

Sepsání závěti není nic složitého. Již sepsanou závěť můžete také kdykoliv jednoduše změnit nebo zrušit. V sekci Jak sepsat závěť najdete potřebné informace a budete schopni se snadněji rozhodnout, jak touto formou darovat. Zaznamenali jsme i nejčastější otázky, které si lidé v souvislosti s pořízením závěti kladou.

Veškeré potřebné informace o závětech a závěťovém dárcovství najdete v naší publikaci Závěť pomáhá.

Proč sepsat závěť

Existuje mnoho dobrých důvodů …

  • Předejdete případným sporům ve své rodině.
  • Ulehčíte rozhodování svým blízkým. Každému darujete přesně to, co chcete, aby po vás zdědil.
  • Uchráníte svůj majetek pro své blízké nebo přátele.
  • Nadobro uděláte ve věcech svého dědictví jasno.
  • I třeba jen malý dar dobročinné organizaci vás pozitivně naladí, protože budete mít jistotu, že pomůžete tam, kde je to podle vás nejvíce třeba.

  • Najdete si čas a prostor, udělat si pořádek v důležitých věcech.

Pokud uvažujete o tom, že do své polední vůle zahrnete i dobročinnou organizaci, stačí ji kontaktovat a ona vám poradí, jak dále postupovat.

Jak sepsat závěť

Existuje několik možných způsobů …

I když se jedná o relativně jednoduchý úkon, je vždycky dobré poradit se s notářem. Níže najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jakou formou darovat na dobrou věc.

Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti. Více o ZÁVĚTI.

Dědickou smlouvou můžete věnovat celý majetek nebo jeho část člověku nebo organizaci, s kterými smlouvu uzavřete. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem.  Více o DĚDICKÉ SMLOUVĚ.

Můžete nařídit svému dědicovi, aby z dědictví někomu dal peníze nebo jinou věc menší hodnoty. Nejste-li si jistí, zda je odkaz vhodný, poraďte se s organizací, které chcete věnovat. Více o ODKAZU.

Kompletní informace k sepsání závěti naleznete zde.

 

Příběhy dárců

Dar Ladislava Hanuše přispěl k rekontrukci speciální školy Diakonie CČE v pražské Michli

Dobročinné aktivity měly v životě pana Ladislava Hanuse z Rané u Hlinska vždy důležité místo. Na pomoc lidem proto nezapomněl ani ve své závěti. Zatímco svůj dům a zahradu odkázal nic netušícímu vzdálenému příbuznému, který o něj v posledních letech života pečoval, peněžní prostředky a 13 hektarů úrodných polí rozdělil Diakonii Českobratrské církve evangelické a dvěma dalším organizacím.

Štědrý dar v hodnotě dvou milionů korun Diakonie využila při rekonstrukci speciální mateřské a základní školy V Zápolí, kterou provozuje v pražské Michli. Škola, ve které se vzdělávají děti se středně těžkým a těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením a s těžšími formami autismu, po rekonstrukci slouží téměř dvojnásobnému počtu žáků. Vedle čtyř tříd získali žáci také novou tělocvičnu, relaxační místnost i prostory pro schůzky s rodiči či individuální práci s žáky.

Díky dobrovolným dárcům, jako je pan Hanus, mohou děti s těžkými handicapy získávat tolik potřebnou podporu při učení se v příjemném a podnětném zázemí.

Dům paní Doležalové pomáhá financovat sociální služby

Jarmila Doležalová (na fotografii vpravo) neměla děti ani jiné žijící příbuzné. Činžovní dům v centru Prahy, který jí byl vrácen po revoluci, odkázala ve své závěti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Celoživotní blízká přítelkyně paní Doležalové na ni prozradila, že si velmi vážila Václava Havla a obdivovala i paní Olgu. Paní Jarmila byla velmi zodpovědná a pečlivá, svou závěť konzultovala s notářem. Kromě Výboru dobré vůle obdarovala také své blízké přátele a spolupracovníky.

Díky velkorysému daru paní Doležalové získala Nadace Olgy Havlové stabilní zdroj financování svých programů na podporu organizací poskytujících sociální služby seniorům a lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Prostory domu využívá Nadace v souladu se svým posláním. Jeden z nebytových prostor se stal sídlem nového dobročinného obchodu Cesty domů.

Přečtěte si další příběhy dárců >>

foto: archiv paní Aleny Hankeové