Myty

Tři mýty o závětích

Mýtus:  „Hned jak napíši závěť, umřu.“
Fakt: Lidé, kteří sepsali závěť, se v průměru dožili vyššího věku.

Mnoho lidí se bojí sepsat závěť, protože se obává, že tím uspíší svůj odchod. Z některých výzkumů ovšem vyplývá, že je tomu právě naopak. Podle výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, dokonce dožívají vyššího věku než zbytek populace. Odkaz na výzkum zde. Richard Radcliffe z Londýna jde ještě dál a po analýze tisíců závětí v Anglii vyvozuje, že lidé, kteří v závěti mysleli na charitu, se dožili až o 9 let déle, než ostatní. Kontakt zde. Celé téma je ale samozřejmě složitější a může být i odrazem toho, že lidé, kteří se dožijí vyššího věku, častěji uzavírají závěť ve prospěch dobročinných organizací. Pro většinu lidí je navíc uzavření závěti ve prospěch dobré věci spojeno s pozitivními emocemi a nalezením radosti ze svého konání.

Mýtus: “Darovat ze závěti si můžou dovolit jen bohatí.”
Fakt: Darovat může každý. I malý dar má smysl.

Jedním z mýtů, které opřádají závěti, je pocit, že pouze super bohatí pamatují v poslední vůli na dobročinné organizace. Ve skutečnosti každý dar má smysl. V mnoha státech Evropy je tato forma daru zcela běžná a mnoho neziskových organizací by bez tohoto typu podpory nepřežilo. Malý nebo velký dar poskytují touto formou tisíce lidí. V zahraničí jsou závěti častější než u nás, vzhledem k jinému právnímu prostředí. V Anglii, USA či Kanadě sepíše závěť přes polovina obyvatel. Inspirujte se příběhy lidí, kteří to udělali před vámi a poznejte jejich osudy.

Mýtus: „Sepsání závěti je složité a drahé.“
Fakt: Sepsání závěti je jednoduchý úkon bez velkých nákladů.

Lidé si myslí, že sepsání závěti je složité a stojí moc peněz. Ve skutečnosti se jedná o relativně jednoduchý úkon. Sepsání a uložení závěti u notáře přijde na 1 800 Kč. Závěť musí být sepsána písemně, kromě toho však musí splňovat ještě další podmínky.