„Typickými dárci ze závěti jsou lidé, kteří za svého života podporují charitu.“


Měsíc dobročinné závěti

Mezinárodní den závětí (Legacy Giving Day) 13. září připomíná lidem v desítkách zemí po celém světě význam závěti a možnost věnovat jejím prostřednictvím dar dobročinným organizacím. Neziskové organizace u příležitosti tohoto dne děkují dárcům a dárkyním, kteří na ně právě tímto způsobem pamatovali.

Koalice Za snadné dárcovství vyhlašuje každoročně u příležitosti Mezinárodního dne závětí Měsíc dobročinné závěti. Jejím cílem je upozornit na to, že  prostřednictvím závěti je možné věnovat část majetku na dobročinnost, ať již jde o peněžní prostředky, nemovitosti, cenné papíry nebo třeba umělecké předměty… Jakýkoliv, i malý dar, se počítá. Prostřednicvím daru ze závěti je možné přispět k řešení závažných problémů, pomoci zlepšit život těm, kteří to potřebují, zanechat žít svou vizi lepšího světa…

„Češi a Češky patří mezi štědré dárce. A už zdaleka ne jen v případech živelných katastrof a podobných krizových situací. Čím dál tím víc z nás přispívá na dobročinnost pravidelně a jak ukázal náš výzkum z roku 2023, začínáme se zajímat také o méně obvyklé formy dárcovství, jako třeba dárcovství závěťové. Samozřejmě je to pro většinu z nás nové téma, nicméně i tak se již dnes 33 % respondentů plánuje zamyslet nad možností přispění prostřednictvím závěti na dobročinnost a pouze méně než polovina respondentů tuto možnost nyní odmítá.“  Kateřina Ptáčková, koordinátorka kampaně Závěť pomáhá.

Rostoucí zájem o institut závěti dokládají i aktuální čísla vycházející z informací Notářské komory ČR. V roce 2015 bylo u notáře sepsáno 17 300 závětí, v loňském roce již téměř 30 000 závětí.

Pokud jste zde nenašli vše, co vás zajímá, nebo máte další otázky, neváhejte se obrátit na koordinátorku kampaně Kateřinu Ptáčkovou.

Kontaktní osoba a adresy

Koordinátorka kampaně Závěť pomáhá
Kateřina Ptáčková, tel.: 724 11 27 82
E-mail: katerina.ptackova@snadnedarcovstvi.cz

Loga a grafika

Tiskové zprávy z předchozích ročníků kampaně

Průzkumy a analýzy