Měsíc dobročinné závěti

od 13. září do 13. října 2023ročník 2023 byl prodloužen do 13. listopadu!

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via vyhlašuje na období 13. září až 13. listopadu Měsíc dobročinné závěti. Dárcům a dárkyním proplatíme notářský poplatek za sepsání závěti!

Jak to funguje?

U příležitosti mezinárodního dne závětí 13. září se budeme celý následující měsíc věnovat štědrým dárcům a dárkyním, kteří pamatují na dobročinnost nejen za svého života, ale i po něm. U této příležitosti proplatíme náklady na notářský poplatek za sepsání zápisu o závěti každému, kdo v takové závěti alespoň z části pamatuje na dobročinnou organizaci dle výběru svého srdce.

Poplatek včetně dalších úkonů je ve výši 1.800 Kč bez DPH. Sepsání závěti před notářem je jednoduchý úkon. Jakmile vše zdárně dokončíte, stačí kontaktovat koalici Za snadné dárcovství, zaslat pár jednoduchých podkladů a poplatek Vám proplatíme (samozřejmě celou částku vč. DPH). Každý dar má smysl, každá dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme!

Přeji si poplatek proplatit, jak na to?

Je to snadné. Po návštěvě u notáře nás kontaktujte na zaveti@snadnedarcovstvi.cz, nebo na závěťové info lince 608 177 345. A pak stačí poslat pár dokumentů. Můžete tak učinit elektronicky, nebo poštou – záleží na Vás. Budeme od Vás potřebovat:

 1. Doklad o zaplacení notářského poplatku
 2. Předmětná závěť, či její část, ze které jsou patrné údaje
  1. o jménu zůstavitele, který si přeje poplatek proplatit
  2. dokládá pamatování na dobročinnou organizaci a výši daru
 3. Číslo bankovního účtu a doklad o tom, že účet zůstavitel vlastní. Na tento účet Vám příspěvek na notářský poplatek zašleme.

V případě, že si tak zůstavitel přeje, může ostatní citlivé údaje zakrýt (obzvláště jména a názvy subjektů, které nejsou pro žádost o proplacení relevantní). Koalice Za snadné dárcovství se zároveň zavazuje, že pokud jako podklad obdrží závěť, kde nebudou „začerněné“ citlivé údaje nesouvisející se zprocesováním žádosti, pak je začerní / znepřístupní z vlastní iniciativy.

Jakmile všechny potřebné podklady obdržíme, potvrdíme její přijetí a zprocesujeme platbu.

Jsou nějaké podmínky, co je třeba splnit?

Ano, ale je jich jenom pár:

 1. Propláceny jsou takové notářské poplatky “Za sepsání notářského zápisu o závěti”, které byly zaplaceny v období Měsíce dobročinné závěti 13.9.-13.11.2023.
 2. V závěti musí být alespoň z části pamatováno na dobročinnou organizaci, a to alespoň v takové výši, jako je samotný notářský poplatek.
 3. Pamatovat na dobročinnou organizaci lze i formou odkazu nebo dědickou smlouvou. V obou případech proplácíme náklady na notáře nejvýše do částky 1.800 Kč bez DPH.
 4. Veškerý příjem žádostí je možný elektronicky (a stačí tedy scany dokumentů), případně i poštou (stačí kopie dokumentů)
 5. Na každou závěť lze proplatit pouze jeden notářský poplatek “Za sepsání notářského zápisu o závěti” a dalších úkonů souvisejících s notářským ověřením závěti až do výše 1.800 Kč bez DPH.
 6. Nelze proplatit poplatek na bankovní účet vlastněný jinou osobou, než je zůstavitel.
 7. Prokázaní vlastnictví bankovního účtu lze jakýmkoli dokumentem, ze kterého je patrné, že dané číslo účtu vlastní zůstavitel (může jít o doklad o založení účtu, kopie výpisu z účtu – samozřejmě je možné začernit pohyby na účtu, atp.)

Kontaktní osoba a adresy

Jan Gregor
zaveti@snadnedarcovstvi.cz
Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7