sp

POPISNÝ TEXT

Zajímavosti

 • 70 % odkazů v závěti zanechají ženy, které nemají děti, nebo jsou jejich děti již dostatečně zajištěny.

 • Pokud v ČR nemáte dědice (děti, manžela/manželku, rodiče nebo další příbuzné) a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.

 • Pokud nezanecháte závěť a nemáte dědice, automaticky po vás v ČR dědí stát.

 • Ve Velké Británii odkázali lidé v roce 2012 přes 2 miliardy liber na charitu. Celkem se jednalo o téměř 100 000 darů. http://www.legacyforesight.co.uk/. V USA díky závětem charity získávají okolo 20 miliard dolarů, což je více, než dají firemní dárci dohromady (ti dají cca 15 mld – US data z roku 2011). Odkaz: http://leavealegacy.org/why_give.asp

 • Ve Velké Británii odkázali lidé v roce 2012 přes 2 miliardy liber na charitu.

 • Ve Spojených státech darují lidé v závětech charitám více peněz, než všechny americké firmy.

 • 8 % Američanů zanechá dar pro charitu v závěti. Často se jedná o dárce, kteří vybranou organizaci podporovali i za svého života. Zdroj http://www.encouragegenerosity.com/ACBD.pdf

 • 74 % Britů podporuje různé charity a 35 % uvedlo, že by vedle své rodiny a přátel mysleli v poslední vůli i na dar dobročinné organizaci. V praxi to udělá 7 % Britů. http://www.rememberacharity.org.uk/why-leave-a-gift/

 • 7 % Britů a 8 % Američanů ve své poslední vůli zanechá dar charitě.

Ve Velké Británii i v USA se meziročně zvyšuje objem darů ze závětí (počet i finanční objem).

 • Ve Velké Británii i v USA se meziročně zvyšuje objem darů ze závětí.

Většina závětí ve prospěch charity byla napsána (případně charita byla doplněna) v posledních pěti letech života.

 • Většina závětí ve prospěch charity byla napsána v poledních 5 letech života.

Typickým dárcem ze závěti jsou lidé, kteří za svého života podporovali charitu dary a dobrovolnictvím.

V zahraničí jsou závěti častější než u nás, vzhledem k jinému právnímu prostředí. Ve Velké Británii, USA či Kanadě sepíše závěť více než polovina obyvatel. Ale např. ve Francii je to jen 5 %, protože tam platí podobně striktní výklad toho, kdo jsou dědici ze zákona. V ČR sepisuje závěť patrně jen malé procento lidí (přesnější číslo se snažíme získat). Prostředí v ČR je tedy jiné než v zemích, kde je rozvinutá tradice závětí. Odkaz http://radcliffeconsulting.org/legacy-define/

 • Ve Velké Británii, USA či Kanadě sepíše závěť více než polovina obyvatel, což je dáno tradicí i odlišným právním prostředím než je v ČR.Někteří lidé se bojí, že sepsáním závěti v podstatě přivolávají smrt.To není pravda. Podle výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, dokonce dožívají vyššího věku, než zbytek populace. Odkaz: http://www.encouragegenerosity.com/ACBD.pdf

Richard Redcliffe z Londýna jde ještě dál a po analyze tisíců závětí v Anglii vyvozuje, že lidé, kteří v závěti mysleli na charitu, se dožívají až o 9 let déle, než ostatní.Odkaz:http://radcliffeconsulting.org/legacy-define/

 • Z výzkumů vyplývá, že lidé, kteří uzavřou závěť, žijí déle.

Ve Velké Británii je milionářem 8 psů, 3 kočky a 1 papoušek – díky fondům zřízenýmodkazem v závěti.

Ve Velké Británii je díky fondům zřízeným ze závěti milionářem 8 psů, 3 kočky a jeden papoušek.

V praxi to funguje např. tak, že lidé, kteří chtějí mít jistotu, že se zvířecí útulky dobře postarají o jejich zvířecí miláčky, darují jim v závěti dar. Útulek pak použije peníze na zaopatření dotyčného zvířecího miláčka i celého útulku. Odkaz: http://www.legacyforesight.co.uk/

Nejvíce lidé ve Velké Británii ve svých závětech podporují výzkum ve zdravotnictví (43 %). Dále jsou to organizace věnující se podpoře zvířat (14 %), ochraně přírody (8 %), pomoci invalidům (8 %), mezinárodnímu rozvoji (6 %) a dětským nadacím (4 %). Odkaz: http://www.legacyforesight.co.uk/

 • 14 % všech darů ze závěti ve Velké Británii je určeno na pomoc zvířatům.

V USA je 194 lidí zmraženo a hibernováno, aby „žili na věky případně mohli být v budoucnosti rozmrazeni“. Podle průzkumu ale většina normálních lidí před touto formou nesmrtelnosti dává přednost zanechání daru na dobrou věc závěti. Odkaz http://www.rememberacharity.org.uk/wp-content/uploads/Live-Forever.com-Fact-Sheet.pdf

 • Ve Spojených státech se nechalo zmrazit a hibernovat 194 lidí. Ostatní raději než sebe sama věnují budoucím generacím dar ze závěti.

Při myšlení o závětech se aktivizují jiné části mozku, než při myšlence na normální dar. Odkaz: http://michaelrosensays.files.wordpress.com/2012/02/brain-scan-bequest-study.pdf

 • Když přemýšlíte o daru ze závěti, aktivizují se jiné části mozku, než

 • když přemýšlíte, co komu dáte k Vánocům.